Työntekijälähettilyys viestinnän keinona

Työntekijälähettilyys viestinnässä

Työntekijälähettilyys (eng. employee advocacy) on sanana kamala, mutta markkinoinnin ja viestinnän keinona taas yllättävän toimiva ja välillä myös väärin ymmärretty. Työntekijälähettilyydellä tarkoitetaan yleensä työntekijöiden suunnittelemaa […]