Mitä on natiivimainonta ja kuinka se eroaa sisältömarkkinoinnista?

Natiivimainonta on kasvava markkinointikeino

Natiivimainonta täydentää sisältömarkkinoinnin strategiaa ja hyvin toteutettuna auttaa tuomaan liikennettä myös yrityksen omiin kanaviin. Tavoitteista riippuen natiivimainonnalla voidaan esimerkiksi lisätä myyntiä, ohjata liikennettä nettisivuille tai tehdä tuotetta tai brändiä tunnetummaksi. Kuten sisältömarkkinoinnissakin, onnistuneen natiivimainonnan taustalla on usein hyvä suunnittelu ja huolella tuotettu sisältö. Tässä tekstissä kerron mitä natiivimainonta on, kuinka se eroaa sisältömarkkinoinnista ja jaan nopeasti vinkkini hyvään natiivimainokseen.

Natiivimainonnasta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta kaikille ei välttämättä vieläkään ole selvää mistä tässä mainonnan muodossa oikein on kyse ja kuinka se eroaa sisältömarkkinoinnista. IAB julkaisi viime vuonna natiivimainonnan oppaan, jonka mukaan vuonna 2016 natiivimainontaan käytettiin suomessa kuusi miljoona euroa. Viime vuonna kasvua oli toiseksi eniten kaikista mainonnan muodoista, vain mainonta sosiaalisessa mediassa kasvoi enemmän. Eli natiivimainontaa tehdään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Suhtautuminen natiivimainontaan on kuitenkin välillä ristiriitaista, toisaalta sitä syytetään journalismin rapauttamisesta ja toisaalta taas ylistetään asiakaslähtöisyydestä ja kiinnostavan sisällön luomisesta. Omasta mielestäni natiivimainonta on oikein toteutettuna hyvä markkinointikeino, jolloin ainoa ero journalistisen jutun ja maksetun mainosjutun välillä saattaakin olla motiivi jutun kirjoittamisen taustalla.

Mitä siis on natiivimainonta?

Natiivimainonta (eng. native advertising) on pääsääntöisesti verkossa tehtävää maksettua markkinointiviestintää, jossa viesti sulautuu julkaisualustaan ja muuhun materiaaliin tukien kuitenkin samalla mainostajan tavoitteita. Tällainen mainos voi siis olla artikkeli muiden artikkelien joukossa tai sponsoroitu Facebook-postaus, joka näkyy käyttäjän aikajanalla aivan kuten muutkin julkaisut. Parhaiten natiivimainos toimii, kun se on linjassa julkaisualustan tyylin kanssa ja on sisällöltään oikeasti mielenkiintoinen. Ollessaan muun sisällön seassa, mainos kilpailee huomiosta tai klikkauksista muiden juttujen kanssa, jolloin sisällön tulee olla laadukasta ja aidosti kiinnostavaa. Parhaimmillaan lukijalle ei ole mitään väliä, onko juttu mainos vai journalistinen artikkeli, kunhan sisältö on mielenkiintoista ja hyödyllistä.

On kuitenkin hyvä muistaa että kuluttajansuojalaki ja mainonnan tunnistettavuus liittyvät myös natiivimainontaan, joka tulee siis tunnistaa mainokseksi. Tämä voidaan tuoda esiin erilaisin merkinnöin tai ilmaisuin, kuten “sponsoroitu sisältö”, “mainos” tai “kaupallinen yhteistyö”. Vastuu tunnistettavuudesta on sekä mainostajalla että julkaisualustalla.

Ja kuinka se eroaa sisältömarkkinoinnista?

IAB:n oppaan mukaan “sisältömarkkinoinnissa mainostaja luo ja tarjoaa kuluttajalle esimerkiksi viihdyttävää tai hyödyllistä sisältöä vastikkeetta saadakseen ja ylläpitääkseen asiakkuutta. Natiivimainonta puolestaan tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen. Sisältömarkkinoinnin keinoin mainostaja voi ottaa haltuun oman alansa keskustelut ja asiantuntijuuden digitaalisissa  kanavissa sekä nousta yleisön tietoisuuteen.”

Sisältömarkkinointia tehdäänkin usein yrityksen omissa kanavasissa ja sen tarkoitus on tarjota mielenkiintoista ja sitouttavaa sisältöä, joka luo tarpeita, vahvistaa omaa asiantuntija-asemaa tai viihdyttää. Näitä kanavia voivat olla esimerkiksi omat nettisivut, blogit tai sosiaalisen median kanavat. Natiivimainonnan voidaan ajatella kuuluvan sisältömarkkinoinnin alle. Se on ikäänkuin maksettua sisältömarkkinointia jonkun muun kanavassa. Totean kuitenkin, että vaikka sisältömarkkinointi ja natiivimainonta liittyvät toisiinsa, ne eivät ole sama asia eikä termejä pidä sekoittaa keskenään.

Lopuksi: millainen on hyvä natiivimainos?

Lyhyesti sanottuna hyvä natiivimainos tarjoaa relevanttia sisältöä oikealle kohderyhmälle oikeassa kanavassa. Se on keino saada oma viesti perille ilman monia ärsyttävää bannerimainontaa tai silmille hyppiviä ponnahdusikkunoita. Hyvä natiivimainos vaatii aluksi ymmärrystä kampanjan tavoitteista, ajatuksen kenelle halutaan viestiä ja mitä, ja arvion käytettävissä olevasta budjetista. Kun selkeiden tavoitteiden pohjalta lähdetään tuottamaan laadukasta sisältöä, joka julkaistaan oikeassa kanavassa oikeaan aikaan, ollaan jo aika lähellä hyvää mainosta.